Jak wygląda praca adwokata? Czy warto nim zostać?

Adwokat – droga do sukcesu

Adwokat to jeden z pięciu zawodów prawniczych w Polsce (obok radcy prawnego, sędziego, notariusza oraz komornika), który wykonuje obecnie ok. 13 tysięcy osób (nie licząc ok. 8 tys aplikantów). Praca ta kojarzy się z wysokimi zarobkami, ale aby je osiągnąć trzeba przejść długie szkolenie i skończyć wymagające studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Obecnie wiele uczelni oferuje tego rodzaju wykształcenie – studiować prawo można we wszystkich polskich województwach. Oczywiście jednak prestiż konkretnych uczelni jest większy od innych. Według większości rankingów obecnie w absolutnej czołówce znajdują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a do piętach depcze im Uniwersytet Wrocławski.

Po studiach

Osoba, która chce wykonywać pracę adwokata po studiach musi koniecznie zdać wymagający test ze znajomości pięciu dziedzin prawa. Jest on dosyć analogiczny z tym, z którym poradzić musi sobie radca prawny, aczkolwiek zawiera dodatkowe zagadnienia związane z prawem pracy. Obecnie jest to jedyna różnica między dwoma bardzo zbliżonymi do siebie zawodami prawniczymi. Test na aplikację nie zdają wszyscy studenci. Problemy zwłaszcza mają ci, którzy pokończyli trochę mniej prestiżowe uczelnie, na której dużo łatwiej jest się dostać. Sama aplikacja trwa cztery lata i obejmuje przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy pod okiem doświadczonych prawników. W tym wypadku należy powiedzieć, że bardzo często aplikanci skarżą się na wyzyskiwanie ich pracy i czasu w zamian za bardzo niewielkie stawki. Najczęściej jest to żmudna praca biurowa, formułowanie pism procesowych i wykonywanie innych czynności, które zlecą swoim aplikantom właściciele kancelarii.

Praca w zawodzie

Praca adwokata w najprostszym rozumieniu polega na obronie poszkodowanego przed sądem. Najbardziej widowiskowe i lubiane przez ludzi są sprawy karne, w których adwokat, występujący w imieniu swojego klienta, stara się przekonać, że sąd powinien go uniewinnić lub zastosować złagodzenie kary. Oczywiście obrońca występuje po to, aby podejrzany mógł liczyć na jak najbardziej sprawiedliwy wyrok. Problemem są czasami tylko adwokaci, którzy w swoich obronach kierują się tylko żądzą zysku – najlepszą dla systemu rzeczą byłoby to, gdyby obrońcy faktycznie wierzyli w sprawy, o które walczą.

Podobną rolę mają adwokaci w sprawach cywilnych, ale wówczas występują nie jako obrońca, a jako równorzędna strona konfliktu. Przykładowo mogą być to sprawy o rozwód, podział majątku, niewywiązanie się z zawartych umów itd. Z pewnością zaletą w pracy adwokata wydawałoby się to, że może on występować w szerokim spektrum rozmaitych spraw, co nie pozwoli, aby w jego życie zawodowe wkradła się rutyna i znudzenie. W praktyce jednak zdecydowana większość prawników wybiera bardzo ściśle określoną specjalizację i pod nią prowadzi całe swoje życie zawodowe. Oczywiście ma to swoje plusy, a mianowicie możliwość dojścia do prawdziwego kunsztu w owej wąskiej tematyce. Kierunkowane kancelarię mają też szansę przyciągnięcia klientów specjalistycznych poszukujących porady prawnej w niekoniecznie oczywistych sprawach.

Inne zadania

Adwokaci zajmują się także konstruowaniem porad prawnych, które mają przybliżać ich klientom sposoby postępowania w sytuacjach, w których się znaleźli. Biorą oni także udział czasami w prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawach karnych – adwokaci mogą brać udział w poszukiwaniu dowodów, które będą działać na korzyść osób, którzy się do nich zwrócili ze swoim problemem.